About Us

Fitnes zveza Slovenije (FZS) je članica Olimpijskega komiteja Slovenije. Programi usposabljanja so potrjeni s strani Strokovnega sveta RS. FZS je izključna nosilka usposabljanja strokovnih kadrov za področje fitnesa, skupinske fitnes vadbe in pilatesa. Po končanem usposabljanju prejmejo udeleženci diplomo, ki je osnova za pridobitev licence za prvo leto in je v Sloveniji veljavni dokument o usposobljenosti za našteta področja. Skladno s programom usposabljanja je bil sprejet tudi sistem licenciranja kadrov. Usposobljeni kadri, ne glede na stopnjo, morajo imeti, za opravljanje dela na področju športa, veljavno licenco, ki jo podaljšujejo z obveznim licenčnim seminarjem s strani FZS.

Fitness Association Slovenia ( FZS ) is a member of the Olympic Committee of Slovenia. FZS is the exclusive holder of the training of professional personal in the field of fitness, group fitness training and pilates . After the training, participants receive a diploma , which is the basis for obtaining a license for the first year and in Slovenia valid on the competence of the above sectors.

Business size

500+ employees

Commercial presence